Pages

Szukaj na tym blogu

Obsługiwane przez usługę Blogger.

CERTYFIKATY SUPLEMENTY DYPLOMY PODZIĘKOWANIA

Wpisz poniżej numer dokumentu, kliknij szukaj i przewiń na dół strony.

PG8AH2EHWH

Imię i nazwisko posiadacza certyfikatu: JAN KOWALSKI

 Nazwa dokumentu: Potwierdzenie przyjęcia w poczet członków Towarzsystwa

 Data i miejsce wydania: Bolesławiec, 29/06/2020

 Numer dokumetu: PG8AH2EHWH